- Iso 9001:2015 sertifisering fra Aenor
- Pris UPSANA ( Union Profesional Sanitaria de Alicante) (Forbund for helsepersonell i Alicante) Pris for fremragende arbeid
- Referansesenter for implementering av nye teknologier i Spania for General Electric
- Topp 20 premier for beste privatsykehus i Spania.

Kulminasjonen av alt vårt arbeid og vårt engasjement var å motta den prestisjefylte Hospitales Top 20-premien i 2004 og 2008, som plasserer oss som Spanias beste private sykehus i kategorien store private sykehus. Denne studien er utarbeidet av et internasjonalt anerkjent og uavhengig konsulentfirma, I Asist, , medlem av Solucient Internacional, som evaluerer tjenestene, gjennom indikatorer for behandlingskvalitet og god økonomisk styring og anerkjenner arbeidet til sykehusene etter Benchmark-standarder for fremragende forskning.

- Forskningsprosjekter med det polytekniske universitetet i Valencia.

Gitt den høye interessen fra Universitetet i Valencia for stråleterapiutstyret av nyeste generasjon tilhørende ITIC (Institutt for helhetlig kreftbehandling), har det blitt inngått en samarbeidsavtale mellom begge enhetene for å utvikle nye teknikker for dosimetriske behandlinger av pasienter med strålebehandling.

Strålingsgeneratoren som er montert i ITIC er en lineær akselerator CLINAC 21 av siste generasjon, som er i stand til å strålebehandle svulster med sub-millimeter presisjon og å tilpasse strålingsfeltet med stor nøyaktighet på både svulsten eller området som skal bestråles, som f.eks. ovenfor friskt vev, for å minimere risikoen for komplikasjoner i disse sistnevnte. Nøyaktigheten er slik at man kan strålebehandle svulster på under en tomme, slik at det omliggende friske vevet forblir nærmest uskadd, og uten strålingsdoser. Også akseleratorteknologien muliggjør bruk i kreftbehandling med det nyeste innenfor strålevernssikkerhet og doseopptrapping både i tumorvev og friskt vev, denne teknikken kalles IMRT eller intensitet modulert stråleterapi. Denne nye teknikken gjør det mulig å øke dosen på svultsen uten at omliggende vev tar skade samtidig som pasienten mottar en dose som han uten problemer tolerer. Videre har ITIC den mest moderne enheten med høy forekomst av brakyterapi-doser (Microselectron HDR) som gjør det mulig å behandle ulike svultstyper hos dagpasienter i løpet av få minutter: gynekologiske, prostata, lunge- og spiserørssvulster, svulster i hode og nakke, samt komplementære terapier i brystkreftsbehandling, blant andre.

Oppsummering av HCB og Inescanner prosjekter (vedlagt dokument)

- Europeisk anerkjennelse fra European Society for Medical Oncology (ESMO) som er et kompetansesenter for opplæring i onkologi av europeiske innbyggere.

I Berlin 2009 fikk Hospital Clinica Benidorm tildelt prisen som et akkreditert senter av European Society of Medical Oncology (ESMO) for støttebehandling av kreft i Europa. Hospital Clínica Benidorm ble da en del av sentrene som har kompetanse til å lære opp innbyggerne i denne delen av Europa.

Akkreditering ble tildelt etter en grundig analyse av standard operasjonsprosedyrer i kreftpasienter av ESMO.

HCB er det første private sykehuset i Spania til å oppnå denne akkrediteringen og det første i Valencia kommune. Inntil da var det bare fire sykehus i det nasjonale helsesystemet som hadde mottat denne utmerkelsen.

- Europeisk sertifisering fra European Society for Medical Oncology (ESMO) som akkreditert senter for kreftbehandling og lindrende pleie.

Europeisk Forening for Medisinsk Onkologi anerkjenner og godkjenner Hospital Clínica Benidorm som utnevnt senter for kontinuerlig og helhetlig kreftbehandling fra diagnostisering til helbredelse eller død, hvis det skulle skje. Det akkrediteres at:

  • At behandling og pleie gjennomføres uten avbrudd, med bistand fra en fagkyndig i alle fasene av pasientens sykdom, enten på poliklinikken, på sykehuset eller i pasientens hjem .
  • Sykehuset og spesielt ITIC er organisert på en måte som sikrer pasientene at deres sykdom vil bli vurdert og behandlet av et tverrfaglig team og at de konkrete tilfellene vil bli vurdert av medisinske komiteer.
  • Det er tilstrekkelig bemannet og med behørige kvalifikasjoner til å behandle ethvert aspekt av svulstsykdommen, herunder psykologisk bistand.
  • Det tilbys trosfrihet for pasientene og alle personlige valg blir respektert, selv i de siste øyeblikkene av pasientens liv.
  • Det har en akutt medisinsk tjeneste 24 timer i døgnet, og pasientene får all nødvendig informasjon for å ha full tilgang til denne.
  • Den involverer andre institusjoner for sikre pasientens pleie, som f.eks. helsetjeneste i hjemmet underlagt Hospital de Villajoiosa.

Den europeiske foreningen for medisinsk onkologi:

  • Har vurdert positivt måten de behandler pasientenes symptomer på ved Hospital Clinica Benidorm, herunder forvaltningen av kreftsmerter, og at den ansvarlige staben får kontinuerlig opplæring.
  • Den har undersøkt ITICs medisinske prosesser, inklusive arbeidstiden til de ulike fagkyndige som en pasient vurderes av på sykehuset inntil sykdomstilfellet er under kontroll og at det foreligger telefonnumre for de ulike tidsperiodene slik at sykehuset kan vedlikeholde kontakten med pasienten og pårørende.
  • De har vurdert de vitenskapelige utgivelsene til de medisinske spesialistene i ITIC og har til slutt kommet frem til at denne akkrediteringen skal gis til HCB basert på oppfyllelsen av alle de påkrevde punktene. Bare fire sykehus i Spania har oppnådd det samme og Hospital Clinica Benidorm er det første i Spania som ikke tilhører det offentlige nettverket for helsetjenester.