NAVIGASJONSSYSTEM MED VIRTUELL VIRKELIGHET I LAPAROSKOPISK KIRURGI.

TSI-020100-2009-189

Delvis finansiert av Næringsdepartementet, TURISME OG HANDEL

Innenfor Den nasjonale planen for forskning, utvikling og teknologisk innovasjon 2008-2011

Og av EUs regionale utviklingsfond (ERDF)