Onkologi

PROTOKOLL: CA184 156.

Testing i åpen multisenterstudie med dobbelt blindtest i fase III, for å sammenligne effektivitet mellom Epilimumab og Etoposide/Platinumen sammen vs. kun Etoposide/Platinum, i pasienter med nylig diagnostisert metastatisk småcellet lungekreft.

Studiekode: CA 184156

Forskningsleder: Gaspar Esquerdo.

Sponsor: Brystol-Myers-Squibb

PROTOKOLL: CA 184 124.

Klinisk Fase II-test, randomisert og åpen, for å vurdere effektivitet og sikkerhet ved Ipilimumab i forhold til Pemetrexed hos pasienter med tilbakevendende ikke-småcellet skiveepitelkreft i lunger, som i fase IV ikke har gjort framskritt etter å ha mottatt fire serier med platinabaserte cellegiftbehandlinger av høyeste kvalitet.

Forskningsleder: Gaspar Esquerdo.

Sponsor: Brystol-Myers-Squibb

PROTOKOLL: TS-PO4832.

Fase III multisenterstudie, dobbelt blindtest med aktiv kontroll for å vurdere sikkerhet og effektivitet ved bruk av Rolapitant for å forebygge kvalme og oppkast forårsaket av cellegiftbehandling der pasientene får cellegift som gir kraftige brekninger.

Forskningsleder: Gaspar Esquerdo

Sponsor: Pharm-Olam

PROTOKOLL: TS-PO4833.

Fase III multisenterstudie, dobbelt blindtest med aktiv kontroll for å vurdere sikkerhet og effektivitet ved bruk av Rolapitant for å forebygge kvalme og oppkast forårsaket av cellegiftbehandling der pasientene får cellegift som gir kraftige brekninger.

Forskningsleder: Gaspar Esquerdo

Sponsor: Pharm-Olam

PROTOKOLL: TS-PO4834.

Fase III multisenterstudie, dobbelt blindtest med aktiv kontroll for å vurdere sikkerhet og effektivitet ved bruk av Rolapitant for å forebygge kvalme og oppkast forårsaket av cellegiftbehandling som gir moderate brekninger.

Forskningsleder: Gaspar Esquerdo.

Sponsor: Pharm-Olam

PROTOKOLL: CTK1258A2302

Beskrivelse: Fase III multisenterstudie, åpen og randomisert for å sammenligne sikkerhet og effektivitet mellom TK1258- og Sorafenibenpasienter med metastastisk kreft i nyreceller etter angiogeneshemmende behandling (mTOR-hemmer og med mål i VEGF).

Forskningsleder: José Manuel Cervera Grau.

Sponsor: Novartis Farmacéutica, S.A

PÅGÅENDE

PROTOKOLL: BEN-ABI 01.2012.

Lindrende bruk av Abiraterone ved prostatakreft som er resistent mot kastrasjon, for svekkede pasienter som ikke er i stand til å få cellegiftbehanding med Taxotere (Docetaxel). Retrospektiv prospektiv EPA-OD-studie.

Forskningsleder: José Manuel Cervera Grau.

Sponsor: HCB

AVSLUTTET

PROTOKOLL: 06092 CABAZ (CAPRISTANA)

Observasjonsbasert, prospektiv studie for å kartlegge bruk av Cabazitaxel i kombinasjon med Prednison (Prednisolon) gitt oralt, i standard klinisk praksis for behandling av pasienter med hormonresistent metastatisk prostatakreft.

Forskningsleder: José Manuel Cervera

Nevrologi

PROTOKOLL: BEN-ICT-01-2012. ACUTE STROKE METABOLOMICS.

Forskningsleder: Francisco Mira Berenguer.