Onkologi

PROTOKOLL: BEN-TOL-2013-01.

Retrospektiv EPA-OD-undersøkelse av behanding av saltmangel hos kreftpasienter med Tolvaptán.

Forskningsleder: Dr. Jose Manuel Cervera

Sponsor: HCB

PROTOKOLL: BEN-ABI-01-2013.

Bruk av Abiraterone ved prostatakreft som er resistent mot kastrasjon.

Forskningsleder: Dr. Jose Manuel Cervera

Sponsor: HCB

PROTOKOLL: BEN-PEM-2013-01.

Pemetrexed som vedlikeholdsbehandling ved urotelialt karsinom som er lokalt fremskredent eller metastatisk etter standardbehandling med Cisplatin og Gemcitabine (CDDP+GEM).

Forskningsleder: Dr. Jose Manuel Cervera

Sponsor: HCB

Stråleonkologi

PROTOKOLL: GOR-ANA-2012-01.

Epidemiologisk, observasjonsbasert, prospektiv undersøkelse av smertemestring hos kreftpasienter som får strålebehanding.

Forskningsleder: Dr. Manuel Santos

Sponsor: Gorvamur