Indremedisin

PROTOKOLL: CONTROLCLINICOEPOC.

Evaluering av endringen i klinisk kontroll i forhold til endring i alvorlighetsgrad hos pasienter med KOLS. Observasjonsbasert studie

Forskningsleder: Dr. Delfín Arzúa

Sponsor: Hospital Arnau de Vilanova. Valencia

Pågående

Onkologi

PROTOKOLL: 2012-PT023.

Fase III-undersøkelse, dobbelt blindtest kontrollert med placebo fra Xilonic, for forbedring av overlevelsesrate ved metastatisk kolorektal kreft.

Forskningsleder: Dr. Gaspar Esquerdo

Sponsor: X-Biotech

Pågående

PROTOKOLL: REPETAC-1511.

Prognostisering av re-evaluert alvorlighetsgrad gjennom ekkostyrt fiberbronkoskopi (ultralyd) av brystskillevegg, for pasienter med ikke-småcellede kreftsvulster i lungene. Ikke opererbar, behandlet med konkomitant radiokjemoterapi.

Forskningsleder: Dr. Gaspar Esquerdo

Sponsor: Hospital Arnau de Vilanova. Valencia

VENTER PÅ OPPSTART