Dra.Ana_Paz_Brown

Dra. Ana Paz Brown, administrerende direktør ved Hospital Clínica Benidorm

HCB innledet sin reise under ledelse av familien Paz Figueroa på den samme tiden som masseturisttrafikken til Benidorm begynte, og ga service til de første turistene i området. Pasientenes behov var ikke de samme som ved et vanlig sykehus i og med at de var fra mange ulike land, der teamet ved sykehuset behandlet dem alle. Tretti år senere er HCB et privat sykehus med 400 ansatte av alle nasjonaliteter innenfor EU, Russland, Midtøsten og Sør-Amerika.

I dag er 80 % av HCBs pasienter fra utlandet, stort sett europeere bosatt på Costa Blanca, og litt etter litt er HCB i ferd med å bli et av referansesentrene for helseturismepasienter. De gjenværende 30 % består av lokale og nasjonale pasienter, enten henvist gjennom forsikringsselskaper eller private.

Med mer enn 40 medisinske tjenester integrert i det samme sykehuset med øyeblikkelig hjelp og poliklinikk, tilbyr HCB helsetjenester som inkluderer de siste vitenskapelige og medisinske nyvinningene og der den fremste merverdien er teamet av ansatte som tar vare på pasientene og deres ledsagere.

HCB leverer tjenester til ulike nasjonaliteter, med team sammensatt av leger, medisinsk og administrativt personell og flerspråklige tolker. Denne måten å jobbe på gjør at pasienten kjenner seg mer hjemme, og han/hun vil alltid ha noen som snakker samme språk til stede for hjelp og støtte, slik at en helt personlig service kan gis.

Takket være nettverket av polikliniske sentre (El Albir, Moraira, Calpe og Alicante) når HCBs modell for private helsetjenester ut til de største kommunene på Costa Blanca.

HCBs misjon

Tilby kvalifisert privat legehjelp til en rimelig pris. Holde oss i forkant av de nyeste teknologiene og innlemme tjenester som tillater oss å yte en helhetlig pasientbehandling tilpasset hver enkelt pasient.

Visjon

Å bli et referansesenter for internasjonale pasienter, som hele tiden innfører forbedringer for å bedre kvalitet og pasientomsorg.

Verdier
  • Personlig service med internasjonal orientering

  • Tett oppfølging. Medisinens menneskelige side

  • Avansert teknologi

  • Kontinuerlig oppdatering

  • Satsing på medisinsk forskning