• Mer enn 40 tjenester og medisinske spesialiteter
 • Innskrivning og team med internasjonale tolker
 • Poliklinikk med 12 polikliniske behandlingsrom
 • Sykehus med 140 senger. 10 VIP-rom
 • Legevakt med øyeblikkelig hjelp 24 timer i døgnet
 • Intensivavdeling med 15 avlukker
 • Flåte med ambulanser
 • Øyeblikkelig hjelp i hjemmet 24 timer i døgnet
 • Laboratorium for kliniske analyser, mikrobiologi og patologisk anatomi
 • 4 operasjonsstuer
 • Rom for hemodynamikk, elektrofysiologi, intervensjonsradiologi og Nevroradiologi.
 • Endoskopirom, urodynamisk testing og transkranial doppler
 • 21 dialyseenheter
 • Mer enn 400 ansatte
 • Inscanner, senter for medisinsk radiologi
 • Senter for primærhelsetjenester, spesialtjenester og diagnostikk i Albir, Calpe og Maraira
 • Databasert medisinsk historikk
 • Satelitt-TV
 • WiFi
 • Kapell
 • Kafé