(+34) 900 87 88 50 Pasienttelefon for russiske pasienter
(+34) 900 38 05 80 Pasienttelefon for skandinaviske pasienter
0034 639 312 615 Pasienttelefon for nederlandske pasienter
(+34) 900 40 00 60 Pasienttelefon for andre europeiske pasienter (engelsktalende)