Vi har et team av tolker og kundebehandlere som dekker behovene for oversettelse og ledsager utenlandske pasienter rundt på sykehuset.Teamet av tolker og kundebehandlere dekker språkene engelsk, nederlandsk, tysk, russisk, arabisk og norsk, og besøker de innlagte pasientene, poliklinikken og legevakten hver dag.De vil forsøke å oppfylle ethvert ønske som kan gjøre oppholdet hyggeligere for pasientene våre og hjelpe deres familie og ledsagere.
 

equipo interpretes