JCI

Hospital Clínica Benidorm er akkreditert med det mest prestisjefylte internasjonale sertifikatet for helsekvalitet i verden, Joint Commission International (JCI), som det første private sykehuset i Valencias regionen som oppnår dette.

Denne akkreditering er den mest krevende verden over for helsevesenet og analyserer at alle sykehus er fokusert på sikkerhet og kvalitet, og på en kontinuerlig forbedringsprosess.

Joint Commission International vurderer overholdelse av sykehusstandarder knyttet til ulike områder:

 • Internasjonale pasientsikkerhetsmål
 • Evaluering og pasientomsorg
 • Anestesi og kirurgisk behandling
 • Medisinadministrasjon
 • Pasient- og familieopplæring
 • Forbedring, forebygging og kontroll av infeksjoner
 • Styring og ledelse
 • Sikkerhetsrutiner på anlegget
 • Kvalifisering og utdannelse av personell
 • Informasjonshåndtering

Hospital Clínica Benidorm har frivillig gjennomgått en grundig ytelsesevaluering og har oppfyllt en solid rekke karakterer i pasientsikkerhet og kvalitet på pleien. Denne anerkjennelsen må godkjennes på nytt hvert tredje år, noe som krever konstant forbedring av prestasjon av alle tjenester.

Akkreditering


ISO 9001:2015

Hospital Clínica Benidorm kan vise til 18 kvalitetssertifiseringer ihht. ISO 9001:2015 fra AENOR («Asociación Española de Normalización y Certificación», akkreditert sertifiseringsorgan) for å oppfylle standardkravene til pleiekvalitet og innovasjon.

I 2000 innførte Hospital Clínica Benidorm et kvalitetsstyringssystem og presenterte en plan for kontinuerlig forbedring som har ført til 18 kvalitetssertifiseringer på disse femten årene, som har blitt opprettholdt og fornyet år etter år slik at plikten til å levere kvalitet til pasientene og organisasjonen slik har blitt oppfylt.

Sertifiseringen innebærer at kravene i standarden UNE- EN -ISO 9001:2015 er oppfylte, så vel som alle tekniske spesifikasjoner som fagfolkene som er involvert i levering av tjenestene, ledelsen av senteret og dets kvalitetsavdeling har definert. Et av kravene er en årlig revisjon av de sertifiserte tjenestene og en egen kontroll for å få sertifiseringen fornyet for de neste tre årene.

Oppnåelse og vedlikehold av kvalitetsertifiseringene ihht. ISO 9001:2015 er kun en del av arbeidet Hospital Clínica Benidorm gjør hvert år som del av sin plan for kontinuerlig forbedring, der man hvert år internt gjennomgår målene for å gi en bedre service til pasientene ved hjelp av nye kreative og anvendelige tiltak, forskning, samarbeid med de beste universitetene, teknologisk nyskapning og stadig fornyelse, kontinuerlig videreutdanning av alt personale, samt stadig fornyelse av utstyr og utvidelse av tjenestetilbudet for å kunne fylle befolkningens behov.

Totalt har Hospital Clínica Benidorm ISO 9001:2015-sertifiseringer for sine tjenester på følgende områder:

 • Mottakstjeneste/Resepsjon
 • Patologisk anatomi
 • Sterilisering
 • Apotek
 • Hemodynamikk
 • Hemodialyse
 • Onkologi/daghospital
 • Biokjemisk laboratorium
 • Mikrobiologisk laboratorium
 • Nukleærmedisin
 • Nevrofysiologi
 • Strålebehandling
 • MR (magnetresonanstomografi) i Benidorm
 • Operasjonsstue
 • INTENSIVAVDELING
 • Legevakt
 • Ambulanser
 • Blod bank

Originaldokument

Originaldokument 2

ISO 14001:2015

HCB tar ansvar i forhold til miljø, natur og omgivelser.

Tiltak relatert til samfunnsansvar og den integrerte styringsplanen utviklet av ledelsen for Hospital Clínica Benidorm de siste årene, har ført et steg videre, til behovet for å ha en kvalitetspolitikk for miljøet.

I dag må organisasjoner oppfylle et høyt antall miljøkrav fra det offentlige, kundene og fra samfunnet generelt. På grunn av dette er det absolutt nødvendig at HCB jobber med å utvikle verktøy for å integrere alle senterets aktiviteter med miljøhensyn.

Vi har slik blitt sertifiserte etter standarden for miljøstyring, ISO 14001:2015.

Innføringen av et miljøstyringssystem ihht. standarden UNE-EN 14001:2015 gir oss muligheten til å på en enkel måte sette i system de ulike miljømessige aspektene av aktivitetene som foregår hos oss, og fremme miljøvern og forebygging av forurensning, også i balanse med de ulike hensyn fra et samfunnsøkonomisk perspektiv.

Spesielt vil HCB vurdere de følgende miljømessige aspektene i forbindelse med helsetjenestene som utføres i våre sentre:

 • Vurdering av miljømessige aspekter og beredskap
 • Støy
 • Forbruk av strøm og vann
 • Forbruk av varer
 • Utslipp
 • Avfall
 • Genering av farlig avfall, sanitært eller annet.

Originaldokument